दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती


विविध ठेव योजना


चालू प्रचालील व्याज दरानुसार

  • रिकरिंग ठेव - आवर्ती ठेव योजना
  • मासिक उत्पन्न ठेव योजना
  • पुनर्गुंतवणूक ठेव योजना
  • मुदत ठेव योजना
  • किसान उत्कार्ष ठेव योजना - ५५५ दिवसाकरीता (१०% व्याजदर )
  • विशेष ठेव योजना १५१ दिवसाकरीता (७.५०% व्याजदर)
    जेष्ट नागरिकांना ०.५०% जादाची सवलत व आमचे बँक कर्मचाऱ्यांना १% जादाची सवलत.