दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती


शेतकऱ्यांकरीता सुविधा


शेतकऱ्यांकरीता सुविधा

 • पिक कर्ज (किसानक्रेडीटकार्ड) (१.०० लाख पर्यंत बिनव्याजी)
 • ओव्हर ड्राफ्ट (पगारदार कर्मचा-यांकरीता)
 • शुभमंगल योजना
 • गृहकर्ज योजना
 • दुग्ध व्यवसाय
 • सोनेतारण कर्ज
 • वेअर हाऊस पावती तारण कर्ज
 • गोडावून
 • वैयक्तिक कर्ज योजना
 • ट्रकटर/ट्राली
 • टयुब्वेल/बोअरवेल
 • स्व्यंसहाय्य्त बचत गटांना (SHG)कर्ज पुरवठा
 • संयुक्त देयता समुह (JLG)कर्ज पुरवठा
 • कर्मचारी पत संस्थांना कर्ज पुरवठा