दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती