दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि, अमरावती


बिगरशेती कर्ज योजना


बिगरशेती कर्ज योजना

  • १. ओव्हर ड्राफ्ट (पगारदार कर्मचा-यांकरीता)
  • २. वैयक्तिक कर्ज योजना
  • ३. कर्मचारी पत संस्थांना कर्ज पुरवठा
  • ४. पेन्शनवर वैयकतीक कर्ज योजना