Convocation Day1  Library2 Library3

गैरशेतकी कर्ज धोरण

ओव्हर ड्राफ्ट कर्ज योजना, सोने तारण कर्ज योजना, वेअर हाउस रिसीट तारण कर्ज

बँकेची आर्थिक स्थिती

बँकेच्या आर्थिक स्थिती बाबतची तुलनात्मक ठळक माहीती

व्यवस्थापनाचे स्वरुप

दि अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक

सूचना व जाहिरात